Linkovi | Studentski parlament Univerziteta Crne Gore
PRIJAVITE SE
Pravila refundacije 20% iznosa cijene mjesečne karte:
  • Najkasnije do 7. u mjesecu dostaviti: čitko i potpuno ispunjen zahtjev i uplatnicu koja potvrđuje da je mjesečna karta plaćena prevozniku (za tekući mjesec).
  • Ispunjen zahtjev i uplatnica se dostavljaju najkasnije do 7. u mjesecu studentu povjereniku fakulteta na kojem student studira ili skenirano email-om na adresu studentskiprevoz@gmail.com ili poštom na adresu: Studentski parlament UCG, Cetinjska 2, Podgorica.
  • Od studijske godine 2017/18, formulare je moguće dostaviti i online putem sajta Studentskog parlamenta na sljedećem linku: http://www.spucg.ucg.ac.me/pages/studenti.php
  • Ministarstvo prosvjete će 20% cijene mjesečne karte refundirati samo studentima koji dostave kompletnu traženu dokumentaciju.
Pravila refundacije 50% iznosa cijene mjesečne karte:
  • Važe ista pravila kao i za iznos od 20% cijene mjesečne karte, osim što je student u obavezi da priloži i dokaz da su mu roditelji ili staratelji korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, po propisima o socijalnoj zaštiti. Važeća je samo potvrda Centra za socijalni rad i predaje se nova potvrda svakog mjeseca.
Izaberite destinaciju